Počet
produktov
v tomto
e-shope:


13 308

Posledná 
aktualizácia
bola vykonaná:


25. 2. 2024Anketa

Najčastejšie na
internete hľadám
knihy s tématikou:

 


 Reklama:

 

Navštívte Equilibris.sk u ShopMania

 


 

KLIKmail.sk - platíme za čítanie emailov
 

 

Rýchle vyhľadávanie

Názov:
Skladové číslo:
Hľadať v popise:
 
 

Nájom prenájom bytov a nebytových priestorov

Cena:  4,56 € s DPH
Zákon č.40/1964 ZB. Občiansky zákonník v znení z neskorších zmien, doplnení a úprav.... Autor: Kolektív autorov
 

Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti.

Cena:  3,30 € s DPH
Táto Súhrnná správa o stave spoločnosti vznikla vďaka sústredenému úsiliu takmer stovky ľudí - editorov, autorov, lektorov, redaktorov, …
 

Zbierka zákonov Československá socialistická republika

Cena:  3,99 € s DPH
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma pre uplatnenie dane z prekročenia miezd …
 

Zákony 2007 - VI. - životné prostredie, odpady, lesy, voda, ovzdušie

Cena:  3,49 € s DPH
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde. Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní …
 

Právna pomoc občanom

Cena:  3 € s DPH
Súdy a súdna moc,občianske súdne konanie,kedy sa obrátiť na advokáta,práva a povinnosti advokátov... Autor: Judr.Štefan Korec a kolektív
 

Stavební zákon a předpisy souvisíci

Cena:  1,87 € s DPH
Okrem textu zákona - Federálního shromáždění č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích předpisů - obsahuje publikácia …
 

Novelizovaný zákonník práce v otázkach a odpovediach

Cena:  2,20 € s DPH
Od 1. januára 1970 platí zákon č. 153/1969 Zb., ktorý bol zmenený a doplnený Zákonník práce. V priebehu prvého polroku 1970 sa postupne …
 

Pravidlá cestnej premávky a dopravné predpisy so skúšobnými testami

Cena:  6,60 € s DPH
Pravidlá cestnej premávky, význam dopravných značiek a dopravných zariadení, podmienky prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, prevádzka …
 

Dopravné križovatky (Vyhl.č. 100/1975 Zb.)

Cena:  1,10 € s DPH
Publikácia obsahuje riešenia typických dopravných situácií na križovatkách a je doplnená citáciou vyhlášky č. 100/1975 Zb....
 

Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky

Cena:  3,30 € s DPH
Tento zákon ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov.
 

Pravidlá cestnej premávky a skúšobné testy

Cena:  2,20 € s DPH
Pravidlá cestnej premávky a skúšobné testy (Vyhláška č. 100/1975 Zb. a niektoré ustanovenia vyhlášky č. 90/1975 Zb.) Autor: V. Ryska a J. …
 

equilibris.sk
na Facebooku

 TOP PONUKY:

 

Nehanebné neviniatko

 
15,20 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Muž na prodej | Dohazovač | A po nás potopa

 
23,50 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TAM TAM TRI

 
9 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Nemecko-slovenský / slovensko-nemecký vreckový slovník

 
8,55 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯