Počet
produktov
v tomto
e-shope:


14 157

Posledná 
aktualizácia
bola vykonaná:


 21. 4. 2020Anketa

Najčastejšie na
internete hľadám
knihy s tématikou:

 


 Reklama:

 

Navštívte Equilibris.sk u ShopMania

 


 

KLIKmail.sk - platíme za čítanie emailov
 

Všeobecné obchodné podmienky


1. Pozícia na trhu

1.1. Antikvariát Equilibris existuje na trhu ako


1.1.1. sprostredkovateľ predaja medzi predávajúcim a kupujúcim

1.1.2. nákupca tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja

1.1.3. maloobchodný predajca tovaru konečnému spotrebiteľovi

1.1.4. veľkoobchodný predajca tovaru určeného na ďalší predaj


2. Sprostredkovanie predaja

2.1. Dopyt predajcu na sprostredkovanie predaja


2.1.1. Predávajúci - fyzická osoba osloví Equilibris prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo pomocou formulára priamo na stránke Equilibris. V dopyte uvedie o aký druh tovaru sa jedná, za akú predpokladanú cenu chce tovar odpredať. Svoje kontaktné údaje.

2.1.2. Poverený pracovník Equilibrisu bude kontaktovať predávajúceho do 1 pracovného dňa po prevzatí dopytu. Prejedná s nim obchodné podmienky a v prípade dohody vytvorí návrh zmluvy o sprostedkovaní.

2.2. Dojednanie podmienok sprostredkovania

2.2.1. Predajnú cenu stanovuje predávajúci s ohľadom na doporučenia pracovníka Equilibrisu.

2.2.2. Predávajúci a pracovník Equilibrisu dohodnú formu a spôsob prevzatia tovaru na sklad Equilibris. Zároveň stanovia cenu skladištného 0,5% ceny tovaru denne najmenej 0,01 Eur za deň.

2.2.3. Skladištné sa počíta iba za tie dni, počas ktorých je tovar ponúkaný na stránkach e-shopu.

2.3. Zmluva o sprostredkovaní

2.3.1. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu určitú.

2.3.2. Po uplynutí doby stanovenej v zmluve odkúpi Equilibris tovar od kupujúceho za cenu, ktorú stanovil predávajúci zníženú o výšku dovtedy platného skladištného a DPH podľa platných predpisov

2.4. Predaj tovaru

2.4.1. Equilibris predáva tovar vo vlastnom mene a na vlastný účet.

2.4.2. Equilibris vystaví všetky príslušné doklady vrátane daňových dokladov vo vlastnom mene.

2.4.3. V prípade predaja pred ukončením zmluvy o sprostredkovaní, odkúpi Equilibris tovar od predávajúceho za podmienok uvedených v bode 2.3.2., čím skončí platnosť zmluvy o sprostredkovaní.

2.5. Vrátenie tovaru predávajúcemu

2.5.1. Na vyžiadanie predávajúceho môže byť tovar vrátený v prípade, že nie je evidovaná riadna objednávka od kupujúceho. V tom prípade je predávajúci povinný zaplatiť Equilibrisu dovtedy realizované skladištné.


3. Nákup tovaru na sklad

3.1. Výkup tovaru od dodávateľov


3.1.1. Výkup na odberných miestach
Na vytvorených odberných miestach vykupujú pracovníci Equilibris tovar na základe osobného jednania.

3.1.2. Výkup na základe ponuky predávajúcich
Výkup je možné riešiť podľa postupu v bode 2 týchto podmienok s tým, že namiesto zmluvy o sprostredkovaní bude realizovaná kúpna zmluva.

3.1.3. Výkup formou cestujúcich nákupcov
Equilibris pomocou svojich pracovníkov a brigádnikov bude realizovať priebežný nákup tovaru, jeho zvoz a uskladnenie, archiváciu a registráciu.

3.2. Kúpna zmluva

3.2.1. Pri nákupe cez e-shop plní formu kúpnej zmluvy riadne vyplnená objednávka odoslaná na Equilibris buď priamo z e-shopu alebo formou e-mailu, resp. poštou, či faxom. Zmluva nadobúda platnosť potvrdením tejto objednávky.

3.3. Uskladnenie tovaru

3.3.1. Tovar je uskladňovaný v skladoch Equilibris, odkiaľ je distribuovaný zákazníkom poštou, kuriérom alebo je poskytnutý k dispozíci na vlastné predajné miesta.


4. Predaj formou e-shopu

4.1. Registrácia zákazníka

Zákazník sa môže registrovať na stránke Equilibris vyplnením formulára určeného pre registráciu.

4.2. Výber tovaru formou nákupného košíka
Tovar, o ktorý má zákazník záujem, vyberá zákazník formou nákupného košíka. V tomto košíku je možné robiť potrebné korekcie. Obsah košíka slúži zákazníkovi k vytvoreniu objednávky.

4.3. Vytvorenie objednávky
Ak je zákazník už registrovaný, údaje do objednávky systém doplní automatizovane. Od neregistrovaného zákazníka (ďalej len NZ) údaje do objednávky budú vyžiadané a pre kompletizáciu objednávky ich musí NZ vyplniť. Po pridaní produktov do nákupného košíka a prejdení na samotný nákupný košík pokračuje NZ kliknutím na "Vyplniť objednávku", kde vyplní formulár a všetky povinné polia. Objednávka je zakončená kliknutím na "Objednávka z povinnosťou platby". Zákazníkovi príde povrdujúci email k objednávke na jeho emailovu adresu.  

4.3.1. Zákazník môže pridávať inzeráty do sekcie "Váš BAZÁRik" aj bez predošlej registrácie, a však pridaný inzerát podlieha administrátorskej kontrole a po schváleni ho administrátor na stránkach uverejní. Inzeráty nesmú obsahovať hanlivé alebo obscénne slová, materiály a texty podporujúce rasizmus, detskú pornografiu (výnimku tu tvoria umelecké diela zobrazujúce či zhmotňujúce umelecký akt). Inzeráty ponúkajúce zánovné alebo úplne nové veci a predmety nebudú uverejnené. Uverejňujeme iba inzeráty ponúkajúce staré a starožitné predmety. Inzeráty ponúkajúce akékoľvek knihy nebudú uverejnené, ale osloví Vás v dostupnom čase naše obchodné stredisko s našou odborne prepracovanou ponukou.


4.4. Spôsob úhrady kúpnej ceny
Pri tvorbe objednávky zákazník určuje spôsob úhrady. Úhrada je možná formou dobierky, prevodom na účet na základe predfaktúry, systémom PayPal, systémom TatraPay. Pri všetkých formách úhrady doručí Equilibris zákazníkovi riadny daňový doklad. Pri platbe prostredníctvom sms, bude určená suma zákazníkovi naúčtovana vo faktúre jeho GSM operátora, prípadne stiahnutá z tefefónneho konta podľa obchodných podmienok zákazníkovho GSM operátora.

4.4.1. V prípade objednávok z krajín mimo Slovenskej republiky nie je možné akceptovať platbu formou dobierky.

4.5. Spôsob doručenia tovaru
Pri tvorbe objednávky zákazník určuje spôsob doručenia tovaru a to buď poštou, kuriérom alebo osobným vyzdvihnutím na predajných miestach Equilibris.

4.5.1. Pri doručení tovaru do krajín mimo Slovenskú republiku účtujeme náklady na prepravu.

4.6. Dodacie lehoty
Equilibris expeduje tovar zo skladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Doručenie zákazníkovi je stanovené doručovacími dobami pošty, resp. kuriérov.

4.7. Potvrdenie objednávky
Potvrdenie objednávky sa deje e-mailom, resp faxom alebo telefonicky podľa možností zákazníka.

4.8. Expedovanie tovaru
Pri expedovaní tovaru je zákazníkovi účtované poštovné a balné závislé na druhu úhrady a spôsobe prepravy.

4.9. Daňové doklady
Daňové doklady spavidla Equilibris pribalí k tovaru. V špeciálnych prípadoch sú doručované elektronicky, resp. poštou alebo kuriérom.


5. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje, ktoré zákazník a predávajúci poskytnú Equilibris, budú chránené podľa príslušného zákona a budú použité iba pre účely zabezpečenia riadneho nákupu a predaja tovaru.


6. Reklamačný poriadok

6.1. Záručná doba a reklamácie tovaru


6.1.1. Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode 24 mesiacov - ak nie je uvedené inak.

6.1.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.2. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru

6.2.1. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu obchod@equilibris.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 917 179 771. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

6.2.2. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

6.3. Vrátenie tovaru

6.3.1. O vrátení tovaru nás vopred informujte e-mailom na obchod@equilibris.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 917 179 771.

6.3.2. Tovar nám odporúčame zaslať doporučenou zásielkou.

6.3.3. Tovar, ktorý nám zašlete dobierkou nepreberieme.

6.3.4. K vrátenému tovaru pribaľte kópiu daňového dokladu a kópiu ústrižku od doručovateľa. Na základe tohto Vám môžu byť vrátené peniaze.

6.3.5. Tovar je možné bezdôvodne vrátiť do 10 pracovných dní od doručenia k zákazníkovi.
Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Michal Pupák - Equilibris, SNP 1465/100, 017 07 Považská Bystrica, prípadne doručiť osobne na naše zberné miesta. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

6.4. Reklamovaný tovar

6.4.1. Pri tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa týka zľava na cene.

6.5. Odstúpenie od zmluvy

6.5.1. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak je tovar mechanicky poškodený viac, ako bol v dobe predaja.

6.5.2. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak nové knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

6.5.3. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak nový počítačový softvér, nové audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry, hry a puzzle, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)

6.5.4. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak tovar textilného charakteru (papuče, vankúše, utierky, termofory, plyšové hračky...) a potravinového charakteru (káva, čaj...) je mechanicky poškodený, má známky používania a nie je v originálnom neporušenom obale

6.5.5. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

6.5.6. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)

6.5.7. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ak keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

6.6. Neoprávnené vrátenie

6.6.1. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

6.7. Riešenie sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

6.7.1. Na základe osobitného Zákona o alternatívnom riešení sporov, ktorý zavádza mechanizmus alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na platforme http://ec.europa.eu/odr.


equilibris.sk
na Facebooku

 TOP PONUKY:

 

Nehanebné neviniatko

 
12,20 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Muž na prodej | Dohazovač | A po nás potopa

 
23,50 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

TAM TAM TRI

 
7,97 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Carrie

 
11,75 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Nemecko-slovenský / slovensko-nemecký vreckový slovník

 
8,55 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯