Počet produktov
v tomto e-shope:


14 255

Posledná aktualizácia
bola vykonaná dňa


 5.1.2019Anketa

Najčastejšie na
internete hľadám
knihy s tématikou:

 


 Reklama:

Porovnanie cien produktov na NajdiCenu.sk

Navštívte Equilibris.sk u ShopMania

KLIKmail.sk - platíme za čítanie emailov

JE TO UŽ DÁVNO,
     čo maliarka Jana Melišková-Kay (1942 - 1993) opustila tento svet. Jej výtvarné dielo v posledných rokoch predčasne ukončeného života dospelo do osobitých podôb lyrickej, symbolickej maľby. Bol to jej tichý poetizmus. Kúzelná, tajomná lyrika. Výpoveď maliarky, ženy a matky, ktorá popri poézii poznala aj prózu života. Svetlá a tiene. Údolia smútku. Krehké horizonty. „Padací most“ neúprosného osudu. Ale aj otáznikov lemujúcivh cesty doma, v Bratislave, v Československu i v USA. Chodila tam, aj naspäť. Prežívala roky choroby aby po nej ostala už navždy a bez života doma. Na večnosť.
     V detstve bola jej domovom Prievidza. Zázemím stará, kultúrna rodina. Starý otec, Andrej Meliško (1870–1934) staviteľ nemeckej národnosti. Stará matka Helena rodená Orsághová (1889–1958) narodená v Hatvani, v Maďarsku. Jej otec Alojz (1912–1969) bol stavebný inžinier. Matka Mária (1913–2005) rodená Pavelcová mala blízko k bratislavským výtvarníkom v podniku Dielo. Jej rodičia pochádzali z Moravy. Stredoškolské a vysokoškolské výtvarné štúdiá absolvovala Jana v Bratislave. Na Vysokej škole výtvarných umení (1961–66), u profesora Jána Želibského, získala prvé dobré lekcie maľby, múzickej citlivosti i profesionality. Podnetný bol aj rok štúdia na Akadémii v Prahe. S viacerými budúcimi kolegami sa stretla už na legendárnej ŠUP-ke, Škole umeleckého priemyslu. Z rovesníkov ročníka 1942 to boli maliari L. Berger, Š. Bobota, L. Štolcová, grafička T. Kružlicová, textilná výtvarníčka K. Šujanová ai. Po roku 1965 to boli aj ďalší absolventi – maliari B. Bača, A. Bendželová, I. Dulanský, L. Hološko, M. Chovanec, E. Lehotská... Početný bol aj ročník J. Meliškovej – 21 absolventov. Bola vtedy pred nimi perspektíva uvoľnenia a slobodnej tvorby. Možnosť tvorivých experimentov, hľadania nových foriem prejavu a výrazu, imaginácie aj v priestore fantazijného realizmu. Po auguste 1968 však prišiel tvrdý zlom. Roky absurdnej normalizácie. Zviazané krídla fantázie. Úzkosť a pády. Jana Melišková sa vtedy držala krehkých istôt svojej poézie a lyriky. Chránili ju aj slová poézie a prózy našich i svetových spisovateľov a umelcov. Bola to ochrana pred ničotou? pustotou a prázdnom. Intelekt, duša i občianske postoja maliarky vychádzali z viery v zmysel, etiku i čistotu umenia.
     Blízka jej bola poézia V. Nezvala. Priťahoval ju znepokojujúci americký klasik-symbolista Edgar Allan Poe. Z 20. storočia imaginatívny civilista William Carlos Wiliams a iní. Ilustruje aj európskych prozaikov – G. Maupassant, M. Proust, H. Hesse, J. Goytisolo. V osobnom živote ju sprevádza akad. maliar Oto Várakozó (193?), absolvent VŠVU, pedagóg na škole umeleckého priemyslu a dlhé roky na Fakulte architektúry vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej (dnes STU – Slovenskej technickej univerzity). Brilantný kresliar a karikaturista, ktorý sprevádzal detstvo amerického syna Jany Meliškovej- Kay, Petra Kay. Popri dominantnej komornej maľbe realizuje vtedy Jana niekoľko diel v architektúre – štukolustro, keramika, tapiséria. Vedie výtvarné krúžky. Pôsobí na Ľudovej škole umenia na Súťažnej ul. Je lektorkou v osvetových zariadeniach. Zúčastňuje sa kolektívnych výstav a vystavuje aj samostatne. V roku 1982 som jej (aj ako rovesník) pripravil výstavu v Prievidzi. V katalógu výstavy som napísal „V podobe tichého a pokojného, krehkého posolstva poetických obrazov, prichádza k nám maliarske dielo Jany Meliškovej. Prináša nám lyrické videnie a poznanie. Odkrýva nám zvláštny svet. Svet čarovnej mágie výtvarného poetizmu. Svet emócií, snových predstáv a vízií. Svet, v ktorom sa zázračne prelína skutočnosť s fantáziou“. Realita a fantázia v živote a v tvorbe Jany Meliškovej mala široké rozpätie. V jeho rámci stretáme prírodné i snové krajiny, mesto, more a pobrežie, krajiny očakávania i tajomných chvíľ a situácií pred začiatkom konca i naopak. Staršie boli kresťanské motívy – Madona, Ukrižovanie, kostolíky. V zátišiach „voňali“ lúčne kvety a poľné kytice, konvalinky, kvitnúce vetvičky. Rôzne boli symbolické figurálne motívy: Ženy a dámy. Snívajúce ženy. Žena-matka. Deti a ich svet, ich hry a hračky. Tichá radosť, mladé túžby, nádeje a dozrievanie. Detské portréty a pri nich koník, žirafa, mačka, vtáčik, papierový šarkan. V záverečnej tvorbe sa objavili meditácie. Melanchólia, tóny nostalgie, úzkosť. Nemé gestá, pohľady, rozhovory a mlčanie. Rybí spev. Ticho po návrate domov. Prázdny dom. Opustené stoličky v záhrade smútku, po slávnosti, z ktorej odišli aj nezvaní hostia. Jedným mávnutím krídiel havrana/ravena Edgara Allana sa možno všetko končí... Alebo začína? Nie. Umenie fantázie a fantázia v umení je trvalá a stála. Večná a permanentná aj v ľudských životoch. Oslobodzujúca imaginácia, ako protiklad racionalizmu a realizmu narastá už v umení romantizmu, symbolizmu (O. Redon), surrealizmu (R. Magritte). Je v českom poetizme i v skromnejšom, slovenskomn adrealizme básnikov okolo Rudolfa Fábryho i v diele osamelého maliara Imra Weiner-Kráľa. Jestvuje aj v maliarstve druhej polovici 20. storočia. V diele M. Jakabčica ai. V tvorbe už nežijúcej Ľ. Spannerovej a V. Žilinčanovej. V nežnej poetike a filozofii V. Kraicovaj, Z. Ruskovej. Programovo sa k nej hlásia viaceré výtvarníčky českého pôvodu žijúce na Slovensku – B. Kolčáková, K. Fulierová, B. Augustínová.
   Spomienka vznikla s odstupom od života a diela maliarky. Obrazy z jej pozostalosti znovuobjavila sesternica Katarína Považanová. Pomáhal jej (na diaľku i v Bratislave) syn maliarky, Peter Kay. K jej odkazu sa hlási aj spolužiačka, maliarka Lýdia Štolcová. Spomína aj starší maliar a priateľ, Dušan Valocký: „6. februára 1993 sme sa rozlúčili s bytosťou zdolanou chorobou. Lúčili sme sa s osobnosťou, na ktorú sa nezabúda. Jana Melišková bola príťažlivá svojou zjavnou a nevnucovanou prirodzenou krásou subtílnej, ale pevnej osobnosti. Jej individualizmus sa uplatnil v tvorivej imaginatívnej vízii, ktorá sa delila s realistickým primknutím k témam blízkym jej najbližšiemu okoliu a preto jej podmienkou tvorby bolo kultivované prostredie, ktoré v rodinnom kruhu pestovala... Ctili sme si ju ako jedinečnú bytosť“. (Z listu 8. 4. 2011). Pri pohľade na jej obrazy si spomínam na slová V. Nezvala. „Má citlivost je to jediné co mám. Z čeho je nebe? Ze zeme!“ Rozumiem otázkam L. Kunderu. „Kde sa berie tá veľká fantázia?... Vznáša sa v ohlakoch? Je tomu tak? Berie fantázia svoj pôvod skutočne v odvahe odpútavať sa od skutočnosti?“ Jana Melišková namaľovala mnohé, najmä záverečné obrazy smútku a metafyzickej i reálnej úzkosti. Popri tom nám však „neustále ponúkala možnosť žiť s nádejou” (Ph. Soupault). Jej nádej žiť a tvoriť však skončila príliš skoro. Predčasne. Na konci údolia smútku ostal pichľavý, hrotitý kríž (E. A. Poe) „never more – už nikdy viac“.
Odkaz a obrazy Jany Meliškovej však tieto slová nepoznajú. Sú s nami. Vidíme ich. BUDÚ TU AJ POTOM.

Bohumír Bachratý
(z kataógu „Obrazy z pozostalosti‟ Bratislava 2011)
 

 

Rýchle vyhľadávanie

Názov:
Skladové číslo:
Hľadať v popise:
 
 

Rozlúčka za krásneho modrého popoludnia

Cena:  1 800 € s DPH
Názov: Rozlúčka za krásneho modrého popoludnia olej, 112x60 Autor: Jana Ľudmila Melišková - Kay
 

Bez názvu II.

Cena:  1 100 € s DPH
Bez názvu, rok? olej 60x90 Autor: Jana Ľudmila Melišková
 

Bez názvu III.

Cena:  280 € s DPH
24x18, olej Autor: Jana Ľudmila Melišková - Kay
 

Bez názvu IV.

Cena:  350 € s DPH
30x30, olej Autor: Jana Ľudmila Melišková - Kay
 

Posledný dá kľúč pod rohožku 1978

Cena:  1 200 € s DPH
Názov: Posledný dá kľúč pod rohožku 1978 olej 71x50
 

Po slávnosti 1989

Cena:  1 100 € s DPH
Názov: Po slávnosti 1989 olej 50x70 Autor: Jana Ľudmila Melišková - Kay
 

Rozhovor 1982

Cena:  1 300 € s DPH
Nazov: Rozhovor 1982, olej 65x90 Autor: Jana Ľudmila Melišková - Kay
 

Dáma v klobúku 1988

Cena:  1 050 € s DPH
Nazov: Dama v klobuku 1988 olej 66x50 Autor: Jana Ľudmila Melišková - Kay
 

Jesen 1982

Cena:  1 300 € s DPH
Nazov: Jesen, 1982 olej 90x65 Jana Ľudmila Melíšková - Kay
 

equilibris.sk
na Facebooku

 TOP PONUKY:

 

Nehanebné neviniatko

 
12,20 € s DPH

Fiora a kráľ

 
7,50 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Bohatý táta radí jak investovat

 
10,22 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Carrie

 
11,75 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Detská ilustrovaná encyklopédia III. - História ľudstva

 
11,20 € s DPH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯